Sim đuôi số 818

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0986.354.818 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0961.379.818 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 096.1996.818 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0866.119.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0333.883.818 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0342.8668.18 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0862.8228.18 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0345.152.818 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0961.626.818 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0326.999.818 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0869.969.818 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0965.833.818 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0866.606.818 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0869.789.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0973.623.818 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0975.19.08.18 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0333.889.818 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 09669.26.818 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0325.333.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0985.026.818 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0975.739.818 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 09.6363.2818 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0981.209.818 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0988.376.818 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972.169.818 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0986.152.818 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 032.9696.818 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0359.678.818 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0971.823.818 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0977.315.818 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0966.893.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 08.6969.3818 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0985.006.818 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0963.293.818 Viettel 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0983.79.2818 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0333.626.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0333.568.818 Viettel 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0973.059.818 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0985.279.818 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0868.126.818 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0869.000.818 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0393.118.818 Viettel 2,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0942.21.08.18 Vinaphone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0969.159.818 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0373.232.818 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua