Sim đuôi số 818

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.877.818 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0915.826.818 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0961.379.818 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0986.354.818 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.036818 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0384.603.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0358.266.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0353.662.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0374.28.58.18 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0345.08.28.18 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0353.665.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0325.992.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0326.545.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0961.745.818 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0393.26.08.18 Viettel 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0348.03.08.18 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0357.06.08.18 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0836.252.818 Vinaphone 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0832.343.818 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0853.222.818 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0859.333.818 Vinaphone 690,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0813.848.818 Vinaphone 1,030,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0941.373.818 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0945.114.818 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0888.434.818 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0888.269.818 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0901.525.818 Mobifone 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0931.525.818 Mobifone 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 07.68.68.68.18 Mobifone 20,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 09.08.17.08.18 Mobifone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0899.78.18.18 Mobifone 2,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0799.817.818 Mobifone 2,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0931.558818 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0794.817.818 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0792.66.1818 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0933.696.818 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0899.76.18.18 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0899.75.18.18 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0785.808.818 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0784.817.818 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0898.77.1818 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0926.06.18.18 Vietnamobile 1,850,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0931.246818 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0798.56.1818 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0797121818 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua