Sim đuôi số 80

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0986.463.080 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0987.579.380 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0972.371.480 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0988.584.780 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0338.44.1980 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0343.5.2.1980 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 039.678.678.0 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0985.123.080 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0962.382.080 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0356.23.08.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0383.06.01.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0336.02.10.80 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0356.07.10.80 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0869.06.03.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0396.09.05.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0362.01.10.80 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0869.11.05.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0869.14.01.80 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0333.24.02.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0387.39.1980 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0976.02.11.80 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0333.25.01.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0333.04.12.80 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0815.25.10.80 Vinaphone 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0854.02.03.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0338.21.04.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0855.21.09.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0335.13.08.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0339.19.12.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0339.26.07.80 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0336.26.07.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0332.14.03.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0823.06.09.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0823.01.12.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0859.16.01.80 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0365.08.80.80 Viettel 2,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0829.22.06.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0858.20.09.80 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0886.02.05.80 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0396.21.06.80 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0822.09.07.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0978.156.080 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0823.19.01.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0829.19.09.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0832.17.07.80 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua