Sim đuôi số 742

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0976.349.742 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0987.835.742 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0976.248.742 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0363.009.742 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0339.4567.42 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0899.7777.42 Mobifone 2,850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 09.3333.0742 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0916.670.742 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0916.312.742 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0888830742 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0888824742 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0836.642.742 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0814.247.742 Vinaphone 600,000 đ Sim đối Đặt mua
14 09.1800.7742 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0949247742 Vinaphone 700,000 đ Sim đối Đặt mua
16 0815555742 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888898742 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888880742 Vinaphone 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0773.773.742 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0776.776.742 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0769.769.742 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0778.778.742 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0768.768.742 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0772.772.742 Mobifone 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0777000742 Mobifone 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0779997742 Mobifone 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0777700742 Mobifone 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0777722742 Mobifone 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0776655742 Mobifone 2,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 070.34567.42 Mobifone 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0707079742 Mobifone 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0779977742 Mobifone 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0778899742 Mobifone 4,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0777771742 Mobifone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0777772742 Mobifone 7,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0777999742 Mobifone 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0777778742 Mobifone 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0968.59.4742 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0979.528.742 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0972.192.742 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0985.326.742 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0965.106.742 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0964.532.742 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0973.318.742 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 086.7772.742 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua