Sim đuôi số 70

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 037.888.1970 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0975.686.070 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0969.565.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0948.03.01.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0948.22.08.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0948.20.06.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0948.13.05.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0942.01.06.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0948.20.12.70 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0946.08.10.70 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0946.22.09.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0942.26.10.70 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0942.21.06.70 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0988.519.370 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.60.1970 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0988792670 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 098.132.1970 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0919.023.070 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0988.16.1970 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0975.940.870 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0339.18.02.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0982.3686.70 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0973.94.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0326.999.370 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0375.248.870 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0375.20.06.70 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0963.134.270 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0974.11.08.70 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0334.83.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0965.23.1970 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0963.135.770 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0975.512.870 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 096511.7770 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0975.947.470 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0963.136.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0963.889.170 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0393.07.1970 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0975.948.370 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.188.070 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0379.18.03.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0373.805.070 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 09.8668.2270 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0989.519.070 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0377.703.170 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0963.138.370 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua