Sim đuôi số 70

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975.686.070 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 037.888.1970 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0382011970 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0969.564.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0973.184.870 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0969.243.970 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0985.438.970 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0969.643.370 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0972.048.270 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0976.472.670 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0972.248.570 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0971.084.270 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.806.470 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0963.814.470 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0987.263.670 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0964.359.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0963.50.7370 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0966.319.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0969.066.870 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 097.2346.270 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0969.383.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0984.636.870 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0985.302.670 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0961.212.570 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0963.378.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0962.337.470 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0976.458.270 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.991.570 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0982.811.870 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0984.231.770 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0987.833.570 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0987.574.470 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0862.012.570 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0862.994.870 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0372.336.170 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0337.52.0770 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0344.346.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0359.651.070 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0386.308.570 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0362.80.60.70 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0364.79.72.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0372.678.670 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 037.88688.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0353.7222.70 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0325.626.070 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua