Sim đuôi số 68

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0823.39.79.68 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0886689568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0842791368 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0836.39.2468 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0945684768 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0942.58.18.68 Vinaphone 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0854.111.668 Vinaphone 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0826.1111.68 Vinaphone 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0919.123.768 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0829.38.6368 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0858831368 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 082.7799.668 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0917562668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0835.878.868 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0834.92.8868 Vinaphone 1,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0946.662.668 Vinaphone 19,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 09.4858.4868 Vinaphone 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0833.55.1368 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0946.668.468 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 0829.33.1368 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0945.279.268 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0827687968 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0942.0022.68 Vinaphone 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 09.1717.1568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0852638868 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0945099668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0814.266.268 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0919270668 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0818.865.568 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0945.222.568 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0824689968 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 084.7777.968 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0847.11.8868 Vinaphone 1,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0948.161.168 Vinaphone 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 08189.888.68 Vinaphone 7,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0944.98.38.68 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0915836968 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0858.78.28.68 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0941.60.63.68 Vinaphone 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0852.61.61.68 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0822.631.368 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0948.13.3568 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0943741368 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0823.1111.68 Vinaphone 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 091.1357.868 Vinaphone 7,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua