Sim đuôi số 68

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0858.5599.68 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0826.15.7968 Vinaphone 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0855.234.168 Vinaphone 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0824.21.1368 Vinaphone 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 091.1717.668 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0819.00.3968 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0916.15.2568 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 0889292468 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0858.579.568 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0826622468 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0886829868 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 08388.555.68 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0949.3322.68 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 0819.5555.68 Vinaphone 9,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0911.699.368 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 0948601368 Vinaphone 3,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0854687968 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 0828456568 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0838.831.868 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 084712.6668 Vinaphone 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0889998368 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 0911.699.168 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0948801368 Vinaphone 3,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 0913210168 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 082613.6668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 0917577968 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 0828.38.78.68 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0848.65.8668 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0858.456.168 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0857.31.8868 Vinaphone 1,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0832.383.868 Vinaphone 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0833.969.868 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 0818.98.18.68 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0916.079.168 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0859.789.868 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0826.39.79.68 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0888.4411.68 Vinaphone 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 083.62.02468 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0858.444.868 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 085495.6668 Vinaphone 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0889.282.868 Vinaphone 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0889992668 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0818.969.868 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0859.68.38.68 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0836191368 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua