Sim đuôi số 68

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0836.80.0368 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0815.815.668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0858.679.668 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 08520.222.68 Vinaphone 1,800,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0838.166.168 Vinaphone 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
6 0812.585.868 Vinaphone 6,600,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
7 0889.68.1568 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
8 08.8642.2468 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
9 0838.525.868 Vinaphone 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
10 0945670668 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
11 0888.580.668 Vinaphone 3,300,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
12 0826688968 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
13 0917901268 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
14 082873.6668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
15 0826345868 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
16 085.867.8268 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
17 0838.1838.68 Vinaphone 20,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
18 083811.6668 Vinaphone 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
19 0836.68.98.68 Vinaphone 3,900,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
20 082433.6668 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
21 0945.62.61.68 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
22 09179.00.968 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
23 0845.345.668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
24 082872.6668 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
25 0839.777.968 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
26 088678.6668 Vinaphone 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
27 08368.555.68 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
28 0919.565.168 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
29 0945613568 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
30 0855.38.5868 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
31 0886889268 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
32 0825.000.668 Vinaphone 2,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
33 082541.6668 Vinaphone 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
34 0813.863.368 Vinaphone 8,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
35 0816.50.6868 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
36 0889.38.98.68 Vinaphone 5,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
37 0918.28.1568 Vinaphone 4,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
38 0886.288.268 Vinaphone 3,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
39 0855.38.1368 Vinaphone 3,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
40 0911778168 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
41 0822.389.668 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
42 0822.63.69.68 Vinaphone 1,390,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
43 0886.68.39.68 Vinaphone 15,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
44 0918.000.568 Vinaphone 12,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
45 0816.18.38.68 Vinaphone 6,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua