Sim đuôi số 660

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0918.447.660 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0985.377.660 Viettel 480,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0944.62.0660 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0915.377.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0904.91.0660 Mobifone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 094.375.0660 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0339.51.0660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0332.89.6660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0943.76.0660 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0332.63.0660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0376.88.0660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0356.90.0660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0986.709.660 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0981.953.660 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0378.80.0660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0962.075.660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0333.14.06.60 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0961.537.660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0914.383.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0966.085.660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0978.635.660 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0961.032.660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0912.394.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0918.517.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0917.383.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0888.569.660 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0968.304.660 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0914.377.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0914.044.660 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0817866660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0949730660 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0819366660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0911960660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0912310660 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0819266660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0819166660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0813166660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0918460660 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0813966660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0818566660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0946667660 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0815366660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0889662660 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0915490660 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0915470660 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua