Sim đuôi số 65

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0983.65.00.65 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0917.989.565 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 091.69.68.665 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 086.2345.565 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0569.561.165 Vietnamobile 600,000 đ Sim đối Đặt mua
6 0966981865 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0965797265 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0962852965 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0968951265 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0962.745.465 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 036.7007.065 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0376.284.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0342.854.165 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0343.218.865 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0386.089.165 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0374.263.265 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0388.65.92.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0327.601.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0326.394.565 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0397.3939.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0338.995.465 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 033.5252.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0393.162.165 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0355.367.865 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0378.829.265 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0336.65.43.65 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0383.925.265 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0338.067.065 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0339.35.05.65 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0326.289.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0347.181.865 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0375.213.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0383.896.765 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0336.965.165 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0374.765.465 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0363.78.6465 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 034.9966.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0345.334.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0339.227.565 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0337.868.665 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0375.587.565 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0358.776.365 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0329.519.865 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0343.878.965 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0346.557.865 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua