Sim đuôi số 642

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 03.886.886.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 03989.666.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0985.331.642 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0397.834.642 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0388.14.8642 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0989.877.642 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 035.292.8642 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0868.341.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0378.404.642 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0868.111.642 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0963.108.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0978.411.642 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0969.938.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0984.083.642 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0943330642 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0989.406642 Viettel 499,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0818.8686.42 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0944.3456.42 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0964918642 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0363.642.642 Viettel 4,900,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0968888642 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0978.6666.42 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0965666642 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0989.6666.42 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0988880.642 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0909.463.642 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0971.529.642 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0969.71.6642 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888868642 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888555642 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0945995642 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0968751642 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0976851642 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 09.77777.642 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0916.7986.42 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0399.442.642 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0848888642 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0906.981.642 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0947.898.642 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0357.523.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0373.135.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 08.9999.7642 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0867.542.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0355.794.642 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 08.9999.5642 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua