Sim đuôi số 64

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0968.804.864 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0965.264.164 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0969290764 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0974133364 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0914.864.864 Vinaphone 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0975.049.864 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0963.420.964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0985.624.764 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0968.138.164 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0984.323.164 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0969.834.964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0968.865.064 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0976.917.264 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0976.802.264 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0987.271.264 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0969.287.764 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0963.358.164 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0982.853.164 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0984.219.164 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.658.364 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0967.465.764 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0984.269.864 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0988.562.164 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0966.343.264 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0963.584.364 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 09.6494.6064 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0966.520.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0977.804.764 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0981.72.6064 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0966.948.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0988.154.264 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0962.867.964 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0989.463.264 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0985965764 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0976.279.164 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0974.892.564 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0984.278.364 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0971.153.864 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0971.680.164 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0333.984.264 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0862.100.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0862.417.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0374.883.264 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0347.01.6564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0398.245.564 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua