Sim Đuôi Số 59

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0966.52.9959 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0966.156.159 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 097.136.5559 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0353.658.559 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0986905159 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 033.2480.359 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 03.3468.1459 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0339.45.1359 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0976.304.759 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0982.905.459 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 098.545.3759 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0984.957.459 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 09789.32.459 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0353.787.959 Viettel 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0968.431.859 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0966.132.459 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0986.197.459 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0969.324.359 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0966.409.259 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0975.043.259 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.134.059 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0988.740.459 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0969.644.759 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0972.644.059 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0966.432.159 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0974.675.659 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0987.08.3459 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.475.759 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0989.424.859 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0988.474.859 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0988.34.9859 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0982.64.1359 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0968.990.459 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0988.214.859 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0398.156.259 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0364.131.859 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0352.198.459 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0368.551.159 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0386.369.159 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 03.6289.6259 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0363.183.559 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0335.826.559 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0353.661.159 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0353.918.659 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 03.8696.2359 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua