Sim đuôi số 552

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0325.999.552 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 097108.5552 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0395.96.2552 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0.369.555552 Viettel 16,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0865.434.552 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.42.555552 Viettel 26,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0.382.555552 Viettel 33,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0978.673.552 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0962881552 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0988828552 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0966.568.552 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0975.366.552 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0966.883.552 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0964.228.552 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0986090552 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 09697.55552 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0363.579.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0862.998.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0343.129.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0945801552 Vinaphone 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0349.808.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0915.919.552 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0919.117.552 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0926302552 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0923205552 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0934282552 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0911658552 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0848925552 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 036.338.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0363045552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0329.542.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0921.552.552 Vietnamobile 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 09.228.55552 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0377.554.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0812.525.552 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0383.553.552 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0393.556.552 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0379.478.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0387.550.552 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0389.550.552 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0376.551.552 Viettel 2,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0384.554.552 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0981.76.5552 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0342.652.552 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0965.589.552 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua