Sim Đuôi Số 53

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0964.866.553 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0977.010.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0336.111.553 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0971.634.853 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0964.62.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0965.200.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0867.266.353 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0973.422.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0973.696.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0988.219.853 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0981.887.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0971.212.553 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0962.779.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0346.8999.53 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0963.966.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0962.747.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0988.767.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0981.837.853 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0866.549.553 Viettel 3,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0979.903.953 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979.766.353 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.88.0053 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0967.922.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0346.383.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0981.322.353 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0339.035.053 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0373.853.953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0985.770.353 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0961.939.853 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 097.222.0053 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0961.422.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0383.878.353 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0987.6181.53 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0982.117.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0978.506.953 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 098.2229.553 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0972.508.653 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0975.211.553 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0986.911.853 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0962.464.553 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 09.7667.2353 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 034.37.11153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0974.649.053 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0987.987.353 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0975.42.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua