Sim Đuôi Số 53

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0967.113.153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0962.453.953 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0961999853 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0325.367.853 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0328.963.253 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0326.830.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0904.631.253 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0988.929.553 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0904.673.453 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0978.422.653 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0961.47.3553 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0989.355.153 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0969.83.1953 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0989.887.053 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 086.24.04953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0336.213.453 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0.396.555553 Viettel 11,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0978.524.253 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0904.632.953 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0969.819.053 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 096.48.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0963.140.853 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0969.8.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0385.539.853 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0332.56.3553 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0971.4.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0968.989.053 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0963.141.453 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0978.431.453 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0385.789.353 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0972.9.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0975.2.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.6.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0387.234.753 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0396.749.753 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0966.299.053 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0989.788.053 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0978.4.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0978.6.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0904.627.453 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0979.3.04953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0346.267.853 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0978.435.953 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0978.529.153 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0904.630.253 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua