Sim Đuôi Số 53

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0961.767.353 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0396.249.253 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0977.689.353 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0962.453.953 Viettel 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0967.113.153 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0961999853 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0961.783.053 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 09618.09753 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0967.716.053 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0985.15.7853 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0961.75.7853 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0961.397.053 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0962.381.253 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0961.748.453 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0971.794.353 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 09.676.212.53 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 09888.458.53 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 09.646.838.53 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0975.06.1953 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0986.577.953 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.183.853 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0961.741.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0976.13.08.53 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0987.803.853 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0963.770.953 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0985.423.753 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0969.479.453 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0985.765.153 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0972.099.853 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0986.906.653 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0969.354.853 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0962.271.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0974.377.953 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0989.701.453 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0979.701.453 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0986.151.053 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0976.551.753 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0979.164.553 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0982.099.253 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0968.296.953 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0962.118.953 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0981.745.853 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 097.333.0653 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0967.6611.53 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0344.093.153 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua