Sim đuôi số 529

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0981.115.529 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0963.419.529 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0862.828.529 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0964.66.2529 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0983.416.529 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.217.529 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.266.529 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 096.8888.529 Viettel 8,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0978.76.2529 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0977.22.25.29 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.228.529 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0969.30.2529 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0987.92.2529 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0967.74.2529 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0975.46.2529 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 086.667.2529 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0352.345.529 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0867.69.2529 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0969.824.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0967.176.529 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0975.768.529 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0969.056.529 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0362.5555.29 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0981.963.529 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0963.595.529 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0962.13.2529 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0971.98.2529 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0347.270.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0867.79.2529 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0971.279.529 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0964.65.1529 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0963.218.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0965.781.529 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0325.123.529 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0966.979.529 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0969.165.529 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0976.28.2529 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0965.627.529 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0986.949.529 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0989.597.529 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 097.888.1529 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0862.69.2529 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0964.07.2529 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0967.758.529 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0967.66.2529 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua