Sim Đuôi Số 52

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982.542.552 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.2222.352 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0988.766.052 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0983.189.652 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0869.386.652 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0981.798.452 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 09.7478.3452 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0962.608.352 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0984.674.052 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0977.126.452 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0976.399.052 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0962.926.452 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0862.81.5152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0329.2627.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0383.531.952 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0325.190.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0393.42.32.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0348.72.82.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0376.333.452 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0867.638.252 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0395.358.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0349.59.50.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0338.72.42.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0356.152.352 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0365.909.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0868.100.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0342.12.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0365.32.82.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0354.61.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0865.17.5152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0374.357.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0385.10.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0367.92.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0359.21.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0335.322.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0329.52.56.52 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0392.96.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0339.46.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0332.38.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0389.00.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0393.868.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0378.332.552 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0326.57.5552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0325.37.2552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0397.62.62.52 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua