Sim đuôi số 518

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0387.01.05.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0375.19.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0972.02.05.18 Viettel 1,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0353.06.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0387.22.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0348.22.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0965.12.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0975.19.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0978167518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0972.30.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0367.18.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0868385518 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0981390518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0964.17.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0981.27.05.18 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0343.07.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0359.09.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0559518518 Reddi 3,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 076.7777.518 Mobifone 1,640,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 078.9999.518 Mobifone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 079.8888.518 Mobifone 3,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 079.7777.518 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0889.12.05.18 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0366.508.518 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 079.2222.518 Mobifone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0869.11.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 070.3333.518 Mobifone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0385.17.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0372.10.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0913.94.85.18 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0393.25.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0369.29.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0338.418.518 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0942.66.5518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0708.666.518 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0374.28.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0384.24.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0947.19.05.18 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0838.508.518 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0394.20.75.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0373.918.518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0961.970.518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0364.088.518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0986.464.518 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0889340518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua