Sim đuôi số 518

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975002518 Viettel 630,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0362.03.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0961693518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0377.03.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0979.902.518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 033698.2.5.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0965758518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0867.11.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0328.11.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0988077518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.29.05.18 Viettel 3,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0326981518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0974.31.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0968.610.518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0344.16.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0334.10.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0357.01.05.18 Viettel 555,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0862.17.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0334.03.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0966.20.05.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0966.15.05.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0332652518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0397.04.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0352.04.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0349.31.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0988.03.05.18 Viettel 2,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0375.04.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0376.21.05.18 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0359.31.05.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0961638518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0862.25.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0345.25.05.18 Viettel 1,150,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0392002518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0365.02.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0975.10.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0383.12.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0975006518 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0375.11.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0869.13.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0334.09.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0978677518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0983.583.518 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0972800518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0374.25.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0345.06.05.18 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua