Sim đuôi số 518

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0967.076.518 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0888.311.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0888.006.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0964.29.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0967.29.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0974010518 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0972.208.518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0396.10.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0968.21.05.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0972.862.518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0396988518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0348.27.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0981313518 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0967.15.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0865.30.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0356993518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0977.625.518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0395.14.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0389996518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0359.05.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0362768518 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0987686518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.28.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0984.09.05.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972280518 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0983380518 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972.520.518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0376.23.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0862.24.05.18 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0359150518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0372.15.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0335.15.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0979395518 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0387168518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0961.22.05.18 Viettel 1,700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0979.28.05.18 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0869.25.05.18 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0969523518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0328.08.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0365.23.05.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0327.04.05.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0363.240518 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0332.31.05.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0386.06.05.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0392.19.05.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua