Sim đuôi số 508

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0976.408.508 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.8888.508 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0376.80.95.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0969.431.508 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0964.593.508 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0971.043.508 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982.436.508 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0339.408.508 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0347.12.05.08 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0348.2555.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0333.1555.08 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0984.996.508 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0965.86.0508 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0965.992.508 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888.678.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0888.16.05.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0886.14.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0949.26.05.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0886.29.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0941.15.05.08 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.509.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0943.789.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0949.13.05.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0946.15.05.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0947.21.05.08 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0911.12.05.08 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0888.502.508 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888686.508 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0908.08.45.08 Mobifone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0933.06.05.08 Mobifone 1,850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0937.588.508 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0937.503.508 Mobifone 1,750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0908.509.508 Mobifone 1,750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0937.308.508 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0784.5555.08 Mobifone 1,450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0937.568.508 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0937.058.508 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 09.08.65.65.08 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0908.13.05.08 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0908.12.05.08 Mobifone 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0901.25.05.08 Mobifone 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0933.20.05.08 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0937.7575.08 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0937.11.05.08 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0931225508 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua