Sim đuôi số 508

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0948.27.05.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0942.13.05.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0338.08.05.08 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0859.19.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0846.30.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0846.23.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0846.19.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0846.18.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0846.13.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0846.12.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0941.16.05.08 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0857.22.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0365.25.05.08 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0333.222.508 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0852.12.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0981.108.508 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0335.31.05.08 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0843.11.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0376.06.05.08 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0375.08.05.08 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0948.14.05.08 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0945.18.05.08 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0859.26.05.08 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0848.22.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0846.26.05.08 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0943.16.05.08 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0986.736.508 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0901.792.508 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 09866.3.05.08 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0936.096.508 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0982.265.508 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0346.123.508 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0969.559.508 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0976.151.508 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 09683.21.5.08 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0965.899.508 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0978.448.508 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0972.04.05.08 Viettel 2,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0978.453.508 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 09675.29.5.08 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0389.5555.08 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0978.696.508 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 09696.16.5.08 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0399.5555.08 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 09786.7.05.08 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua