Sim đuôi số 500

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 03.2500.2500 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0968.074.500 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0366.277.500 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0348.17.05.00 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0398.17.05.00 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 097.444.9500 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0393.13.5500 Viettel 450,000 đ Sim kép Đặt mua
8 0866686.500 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0931.5555.00 Mobifone 15,200,000 đ Sim kép Đặt mua
10 08.999.555.00 Mobifone 6,300,000 đ Sim kép Đặt mua
11 0908.00.25.00 Mobifone 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0908.7575.00 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0901.29.05.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0933.588.500 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0901.2525.00 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0937.09.05.00 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0.89998.55.00 Mobifone 850,000 đ Sim kép Đặt mua
18 0937.522.500 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0908.19.05.00 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0933.92.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim kép Đặt mua
21 0901.67.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0901.63.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0901.62.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0901.61.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0901.60.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.0126.55.00 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0933.71.55.00 Mobifone 600,000 đ Sim kép Đặt mua
28 0908.23.55.00 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0937.4555.00 Mobifone 550,000 đ Sim kép Đặt mua
30 0908.13.55.00 Mobifone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 09.0129.55.00 Mobifone 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0937.32.55.00 Mobifone 500,000 đ Sim kép Đặt mua
33 0937.03.55.00 Mobifone 500,000 đ Sim kép Đặt mua
34 0933.61.55.00 Mobifone 500,000 đ Sim kép Đặt mua
35 0983615500 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0814747500 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0914.987.500 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0855.27.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0855.16.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0822.19.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0818.16.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0816.26.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0816.19.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0815.29.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0813.23.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua