Sim đuôi số 500

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0886.27.05.00 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0856.16.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0942.29.05.00 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0942.17.05.00 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0855.26.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0329.06.05.00 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0375.02.05.00 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0852.31.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0941.19.05.00 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0988.792.500 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0962.31.05.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0978.14.05.00 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0352.334.500 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0963.23.6500 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0325.08.05.00 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0986.228.500 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.39.3500 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0352.11.05.00 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0964.16.05.00 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0329.14.05.00 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0388.955.500 Viettel 1,600,000 đ Sim kép Đặt mua
22 0969.22.05.00 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0979.334.500 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0976.19.05.00 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0969.578.500 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0967.16.05.00 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0966.832.500 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0979.447.500 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0975.877.500 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0963.292.500 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0963.133.500 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0972.833.500 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0949.939.500 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0918.993.500 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0344775500 Viettel 2,800,000 đ Sim kép Đặt mua
36 0984770500 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 086777.3500 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0355336500 Viettel 499,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0967.344.500 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0352225500 Viettel 2,300,000 đ Sim kép Đặt mua
41 0362885500 Viettel 2,300,000 đ Sim kép Đặt mua
42 0922.789.500 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0934675500 Mobifone 500,000 đ Sim kép Đặt mua
44 0986015500 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0962445500 Viettel 6,500,000 đ Sim kép Đặt mua