Sim Đuôi Số 50

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0976.550.850 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0986.626.050 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0987.989.050 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0965588250 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0335.8888.50 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03.99.22.5050 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0989.367.650 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0983.823.350 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0982377650 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0988791250 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0978688350 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0983993150 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0911.588.050 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0962883250 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0972.65.50.50 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0968.599.150 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0346.000.150 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0978.519.450 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0387.535.850 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0978.520.750 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0963.135.150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0962.569.550 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0963.020.050 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0965.685.850 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0966.35.5150 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 096.5559.150 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0975.958.750 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.324.650 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0337.085.750 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0336.250.450 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0985.326.950 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0385.567.850 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0387.745.750 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0862.000.450 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0978.526.250 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0345.167.850 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0969.450.150 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0984.11.50.50 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0338.324.550 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 098.226.1950 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 03393.666.50 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0985.298.950 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0362.893.450 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0963.147.850 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0978.536.250 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua