Sim Đuôi Số 50

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.505550 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0964.82.0550 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0976.550.850 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0986077750 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0987.989.050 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0986.626.050 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0972.254.750 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0974.741.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0968.948.850 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0987.624.650 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.845.950 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0963.249.850 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0977.328.450 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0966.316.150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0963.540.650 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 09666.73.150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0968.7181.50 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 09678.73.250 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0975.832.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0982.39.1450 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0964.993.750 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0988.718.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0985.703.850 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0974.349.150 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0979.011.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0972.353.950 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0974.8866.50 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 098.1818.950 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 097.9955.850 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0978.05.84.50 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0983.603.750 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0975.383.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0986.932.150 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0976.30.44.50 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0976.388.350 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0966.101.850 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0862.040.350 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0862.763.350 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0358.456.350 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0862.568.150 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0352.193.050 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0862.870.850 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0358.752.650 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0326.905.950 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0355.80.90.50 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua