Sim đuôi số 4953

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0389.65.4953 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0971.22.4953 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0972.33.4953 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0389.13.49.53 Viettel 4,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0968.08.4953 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0982.99.4953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0377.33.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0357.28.4953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 096996.4953 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0386.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0975.82.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0983.77.49.53 Viettel 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 096.888.4953 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0966.31.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03.8888.4953 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 08.6789.4953 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 098.156.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0975.49.49.53 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0962.16.4953 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0968.53.49.53 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0965.63.4953 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 096.887.4953 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0964.16.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0984.22.4953 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0384014953 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0969654953 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0915634953 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0917764953 Vinaphone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0943694953 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0947354953 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0945424953 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0836494953 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 094252.4953 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0941114953 Vinaphone 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888714953 Vinaphone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0817194953 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0946074953 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0913094953 Vinaphone 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0855534953 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0849484953 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0825784953 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0843444953 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0328.41.4953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0869.68.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0362.11.4953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua