Sim đuôi số 4953

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0967.64.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0976.51.4953 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.27.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0978.41.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0961.27.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0973.07.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0964.37.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0865.94.49.53 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0866.47.4953 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0363234953 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0985.96.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0977.01.4953 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0984.22.4953 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 096.887.4953 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 096.445.4953 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0363.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0964.16.4953 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0386.49.49.53 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 03.8683.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 096996.4953 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0377.33.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0357.28.4953 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0975.49.49.53 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0982.99.4953 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0986.33.4953 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09046.04953 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 096.365.4953 Viettel 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0909.884953 Mobifone 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 07986.04953 Mobifone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 07979.04953 Mobifone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0358.29.4953 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0964.62.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0975.42.4953 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0837534953 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0915294953 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0834994953 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0837884953 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0889384953 Vinaphone 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0846894953 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0886984953 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0889774953 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0819974953 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0886744953 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0856744953 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0828774953 Vinaphone 9,900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua