Sim Đuôi Số 45

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0868583345 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0866118345 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0862229345 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0868659345 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0981255345 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0358.568.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0363793345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0326341345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0338736345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0384283345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0388106345 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0327.987.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0366896345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0388.126.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0854.628.345 Vinaphone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0357.258.345 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0374.917.345 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0383.895.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0328.693.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0336.865.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0398.580.345 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0398.918.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0365.528.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0329.956.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0369.020.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 03399.58.345 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0366.208.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0355.185.345 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0339.289.345 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0369.006.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0325.608.345 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0329.9.10.345 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0963.52.2345 Viettel 17,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0348.885.345 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 09.8832.8845 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0982.1988.45 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0969.759.345 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0986.6939.45 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0969.83.1245 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0392.708.345 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0985.568.945 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0389.5555.45 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0963.997.945 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0967.5686.45 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0975.952.045 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua