Sim Đuôi Số 44

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963.804.844 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0327.434444 Viettel 12,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
3 0338.134444 Viettel 12,000,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
4 0979722444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0969622444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0983322444 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0976622444 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0978.268.444 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0975.166.444 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0986767444 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0966.239.444 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0966797444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0979869444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0981.525.444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0968.010.444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0989.185.444 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0979.961.444 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0983.691.444 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0968982444 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0988792444 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0982.563.444 Viettel 3,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0981952444 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0968215444 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0989883444 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0982.148444 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0973.516.444 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0983.206.444 Viettel 2,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0328.34.2444 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0971.925.444 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0983.198.444 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0912.919.444 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0912.919.444 Vinaphone 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0973.281.444 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0983.198.444 Viettel 6,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0333.125.444 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0358.93.1444 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0326.392.444 Viettel 1,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0334.78.1444 Viettel 650,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0357.296.444 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0962.888.344 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0966.527.444 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0794.52.4444 Mobifone 5,900,000 đ Sim tứ quý Đặt mua
43 0975.879.444 Viettel 1,900,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0338.969.444 Viettel 850,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0963.132.544 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua