Sim đuôi số 428

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982.065.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 097.3003.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0982.653.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0978.108.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0964.771.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0979.6474.28 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0963.914.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0961.805.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0981.937.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0978.196.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0984.75.1428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0967.720.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0974.155.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0988.451.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 098.6677.428 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0962.383.428 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0339.3344.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0389.26.24.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0961.811.428 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0963.505.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0971.489.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0963.6644.28 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0967.594.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 09.616.494.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0965.781.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0971.406.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0786.427.428 Mobifone 1,850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0933339.428 Mobifone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0931.24.24.28 Mobifone 1,550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0931.28.44.28 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0937.9494.28 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0937.468.428 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0937.448.428 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0937.488.428 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0933.9494.28 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0931.28.34.28 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0937.26.24.28 Mobifone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0941.854.428 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0916.894.428 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0912.959.428 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0835.842.428 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 085.3333.428 Vinaphone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0854242428 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0814418428 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0925475428 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua