Sim đuôi số 428

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0.333.1234.28 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0962.2004.28 Viettel 830,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0968.2234.28 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0977.96.04.28 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0965.65.2428 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 03482.444.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0985.1144.28 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0974.61.2428 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0982.89.04.28 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0973.982.428 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0978.635.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 097.551.2428 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0334.436.428 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0968.14.2428 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0983.30.2428 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 096.234.2428 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0916060428 Vinaphone 499,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0822.248.428 Vinaphone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0333306428 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0922.424.428 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0919.66.24.28 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0963.4444.28 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0975.003.428 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0906060428 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0934.418.428 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 09.8855.2428 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0986761428 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0866666428 Viettel 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0967444428 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0963.424.428 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0981.28.24.28 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0909.7494.28 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0919.448.428 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0979.842.428 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0988.347.428 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0966.30.2428 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0918963428 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0921388428 Vietnamobile 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0886789428 Vinaphone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0925203428 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0911675428 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0911228428 Vinaphone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0911813428 Vinaphone 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0854242428 Vinaphone 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0888880428 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua