Sim Đuôi Số 42

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 03.886.886.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 033338.12.42 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0325.678.742 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0904.630.542 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0975.944.842 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0984.293.742 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0969.804.342 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0978.422.042 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0364.062.342 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0969.952.742 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0862.444.742 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0329.462.342 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0972.15.42.42 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0336.010.142 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0978.523.442 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0985.316.142 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0989.517.042 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0373.267.842 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0904.667.542 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0967.666.142 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0989.543.042 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 03989.666.42 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0984.08.42.42 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0985.326.242 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975.605.942 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0342.909.042 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0978.525.742 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0346.423.042 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0985.331.642 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0396.790.142 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0989.790.142 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0397.834.642 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0969.824.942 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0362.5555.42 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0969.535.242 Viettel 770,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0985.528.242 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0904.651.542 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0988.42.93.42 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0969.881.542 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0969.976.142 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0985.538.942 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0978.239.342 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0398.741.742 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0989.83.1242 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0369.142.542 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua