Sim Đuôi Số 40

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963.220.240 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0962.140.340 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0967.50.30.40 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0984.220.240 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0396.40.40.40 Viettel 22,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0364.603.040 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0975.944.640 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0969.951.640 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0376.471.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03.8940.4940 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0984.305.240 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0377.107.340 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0865.49.0440 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0333.033.740 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0975.946.340 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.348.640 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.55.40.40 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0969.988.240 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0972.58.40.40 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 086.2222.140 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0377.882.340 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0966.52.0440 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 03290.999.40 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0344.789.640 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0327.48.0440 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0975.961.740 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0904.661.340 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0972.08.40.40 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0969.964.240 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0979.40.66.40 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0978.433.840 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0977.95.1940 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0904.626.140 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0904.627.340 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0389.414.840 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0978.435.840 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0969.823.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0971.578.940 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0362.5555.40 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0332.95.0440 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0978.438.340 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0969.975.140 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0398.412.340 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0973.14.0440 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0904.651.440 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua