Sim đuôi số 397

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0336.13.03.97 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0335.10.03.97 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0868.988.397 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0862.07.03.97 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0969.522.397 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0962.638.397 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0867.863.397 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 09851.29.3.97 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0967.686.397 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 09666.22.3.97 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0967.368.397 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0343.636.397 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 09757.01.3.97 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0982.23.03.97 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979.162.397 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0968.357.397 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0972.01.03.97 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0976.676.397 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0973.268.397 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0965.88.2397 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0862.28.9397 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0964.258.397 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0862.688.397 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0363.712.397 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0868.998.397 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 09678.11.3.97 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0965.658.397 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 09696.18.3.97 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 09736.08.3.97 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 09863.16.3.97 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0988.76.9397 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09663.12.3.97 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0966.293.397 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 09611.19.3.97 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 09896.28.3.97 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0969.632.397 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 09879.3.03.97 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0978.06.3397 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0975.38.93.97 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0967.155.397 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0962.288.397 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0989.09.1397 Viettel 520,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 08678.28.3.97 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 09661.26.3.97 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0989.08.3397 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua