Sim đuôi số 393

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0395.93.33.93 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0345.88.9393 Viettel 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0345.33.93.93 Viettel 4,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0345.92.93.93 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0345.96.93.93 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0368.63.83.93 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0562.93.93.93 Vietnamobile 26,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0584.93.93.93 Vietnamobile 19,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0921.3333.93 Vietnamobile 6,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 092121.9393 Vietnamobile 2,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0921.393.393 Vietnamobile 48,000,000 đ Sim đối Đặt mua
12 0929.73.83.93 Vietnamobile 9,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0928.73.83.93 Vietnamobile 8,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0927.73.83.93 Vietnamobile 8,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0923.73.83.93 Vietnamobile 13,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0586669393 Vietnamobile 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0869.915.393 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0399.666.393 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0393.68.3393 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0368.836.393 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0398.86.3393 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0989.161.393 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.93.13.93 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0965.776.393 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0398.292.393 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0975.660.393 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0971.922.393 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 098.551.6393 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0981.26.3393 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0985.781.393 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0962.586.393 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0987.211.393 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0989.33.53.93 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0985.13.83.93 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0969.398.393 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0977.95.3393 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0962.991.393 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0971.000.393 Viettel 3,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.775.393 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 035.9933393 Viettel 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0977.93.13.93 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0966.05.8393 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0979.05.8393 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0977.655.393 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.424.393 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua