Sim Đuôi Số 34

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0356.393.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0339418234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0344495234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0397695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0357517234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0397827234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0374695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0362146234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0332900234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0388535234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0378928234 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0339269234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0329267234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0329.924.234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0337.684.234 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0388.655.234 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0398.59.2234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0325.593.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0336.163.234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0383.18.2234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0325.897.234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0333383834 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0.33338.0034 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0356.288.234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0988526834 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0383.288.234 Viettel 1,380,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0396.559.234 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0904.679.634 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0378.349.734 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0978.518.734 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.470.634 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 09.82228.434 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.488.034 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0367.555.734 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0965.198.234 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0969.219.234 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0979.33.35.34 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 09.888.12034 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0975.495.734 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0869.94.4334 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 086212.3334 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0985.308.634 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0962.818.334 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0868.988.934 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0963.137.334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua