Sim Đuôi Số 34

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0988.56.2234 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0987.864.234 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.895.234 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0962.882.234 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0969.288.234 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0919.939.134 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0365.636.434 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0983.686.434 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0974936234 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0329267234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0339269234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0378928234 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0388535234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0332900234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0362146234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0374695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0397827234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0357517234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0397695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0344495234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0339418234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0356.393.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 03546.01234 Viettel 11,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0972.782.634 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0969.890.834 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0987.619.734 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0976.271.034 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973.557.934 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0962.056.134 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0963.661.934 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0983.143.934 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0977.253.534 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0973.302.734 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.952.534 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0982.395.834 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0962.399.734 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0978.802.534 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0978.251.934 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0982.180.934 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0976.069.834 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0966.258.034 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0984.168.134 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 09777.368.34 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0984.620.034 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0981.650.134 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua