Sim đuôi số 3141

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0966363141 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0397.713.141 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0382.21.31.41 Viettel 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0988.443.141 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0869.003.141 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0936.41.31.41 Mobifone 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0972.433.141 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0985.833.141 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.923.141 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0963.71.31.41 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 09.7789.3141 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0964.993.141 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0968.01.31.41 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0989.203.141 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0963.963.141 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 03555.83.141 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0366.533.141 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0949353141 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0325.31.31.41 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0384.31.31.41 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0797213141 Mobifone 5,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 09.6676.3141 Viettel 900,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0911.383.141 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0912.733.141 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0914.81.3141 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0911.003.141 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0914.833.141 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0916.51.3141 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0948393141 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0377.033.141 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0917.393.141 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0941.883.141 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0333.61.31.41 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0325.303.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0848213141 Vinaphone 3,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0774.323.141 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0774.31.31.41 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0779.353.141 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0774.333.141 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0776.41.31.41 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0774.303.141 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0774.353.141 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0774.363.141 Mobifone 1,160,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0962.263.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0965.803.141 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua