Sim đuôi số 313

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0352.055.313 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0338.83.93.13 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0342.26.03.13 Viettel 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0346.414.313 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0342.717.313 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0365.19.03.13 Viettel 460,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0943.18.03.13 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0943.14.03.13 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0947.24.03.13 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0789.353.313 Mobifone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0786.3333.13 Mobifone 2,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0797.312.313 Mobifone 2,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0785.312.313 Mobifone 2,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0908.0123.13 Mobifone 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0937.0123.13 Mobifone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0937.033313 Mobifone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0937.013.313 Mobifone 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0908.070.313 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0926.16.13.13 Vietnamobile 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0926.03.13.13 Vietnamobile 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0786.12.1313 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0784.31.1313 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0908.28.03.13 Mobifone 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0937.61.13.13 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0937.080.313 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0937.070.313 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0901.292.313 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 08.9996.13.13 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 08.9995.13.13 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0899.79.13.13 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0799.95.1313 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0798.83.1313 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0797.18.1313 Mobifone 950,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0937.767.313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0937.59.13.13 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0937.45.13.13 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0937.272.313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0937.200.313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0937.110.313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0937.02.13.13 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0798.14.1313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0797.10.1313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0793.77.1313 Mobifone 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0933.727.313 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0933.24.13.13 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua