Sim đuôi số 313

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0848.30.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0855.10.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0855.12.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0858.12.03.13 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0369.17.03.13 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0822.15.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0819.04.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0859.02.03.13 Vinaphone 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0943.28.03.13 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0333003313 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0945.28.03.13 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0857.18.03.13 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0946.14.03.13 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0868.13.33.13 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0946.15.03.13 Vinaphone 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0944.19.03.13 Vinaphone 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0886.22.03.13 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 09.6789.8313 Viettel 2,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0852.21.03.13 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0364.01.03.13 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0972.07.13.13 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0972.08.13.13 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0385.888.313 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0347.339.313 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0385.23.03.13 Viettel 660,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0969.906.313 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0369.58.1313 Viettel 850,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0369.60.1313 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0983.87.13.13 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0969.787.313 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0973.033.313 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0904.698.313 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0972.80.13.13 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0984.08.13.13 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0866.632.313 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0398.08.03.13 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0972.868.313 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 096996.3313 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0833314.313 Vinaphone 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0918127313 Vinaphone 499,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0966476313 Viettel 499,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0923.10.03.13 Vietnamobile 860,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0926.04.13.13 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0928.03.03.13 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0926.32.13.13 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua