Sim Đuôi Số 29

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0979.289.829 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0987325229 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0978208029 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0974290129 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0982.168.129 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0974.768.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0973.349.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0972.495.729 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0977.134.729 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0963.10.2429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0975.495.029 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0974.587.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0968.518.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0984.781.029 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0975.347.729 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0962.831.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0974.704.729 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0987.405.729 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0971.014.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0962.583.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0967.484.729 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0961.946.729 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0982.863.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0986.541.029 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0973.066.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.7997.1429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0962.694.729 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0342.11.2929 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0375.69.2929 Viettel 1,710,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0342.269.629 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0367.59.2229 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0962.454.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0986.408.629 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0961.47.2129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0965.594.729 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0968.600.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0983.942.129 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0984.87.2329 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0968.744.029 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0967.4664.29 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0989.908.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0988.337.429 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0964.981.629 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 096.4499.729 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0977.447.629 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua