Sim Đuôi Số 29

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0987325229 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0981.051.929 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0982.168.129 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0969.323.129 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0965.665.129 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0366.83.9229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0966.008.929 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0965.179.929 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0382.33.9229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0911.737.229 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0383.823.229 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0368.33.9229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0983.935.129 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0979.866.529 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0986.359.129 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0983.161.129 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 098.175.1229 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0977.695.229 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 033330.1929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0388.29.11.29 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0979.211.929 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989.583.229 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0363.29.55.29 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 035.969.9229 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0345.31.2229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0972.986.329 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0983.235.929 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0983.368.629 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.155.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0981.955.929 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0399.868.229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0963.905.129 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0985.268.129 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0983.926.129 Viettel 1,150,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0963.386.929 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0345.365.929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0972.555.129 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0981.568.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0979.285.129 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0339.35.9229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0966.326.229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0969.19.2629 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 09.6789.3829 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0981.393.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0986.95.1929 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua