Sim đuôi số 232

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0963.189.232 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0969.818.232 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0961.688.232 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0866.202.232 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0978.359.232 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0969.787.232 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0987.59.1232 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0966.87.2232 Viettel 610,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0969.608.232 Viettel 770,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0983.64.32.32 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0979.38.12.32 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.07.32.32 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.47.32.32 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0972.49.32.32 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0342.666.232 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0984.13.32.32 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.57.32.32 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0972.66.32.32 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0972.69.32.32 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0984.07.32.32 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0559323232 Reddi 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0985.466.232 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0985.299.232 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0922.787.232 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0859.226.232 Vinaphone 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0987.34.22.32 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0936.999.232 Mobifone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0589.32.32.32 Vietnamobile 14,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0769.232.232 Mobifone 7,000,000 đ Sim đối Đặt mua
30 0787.232.232 Mobifone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
31 0356.12.02.32 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0909.48.3232 Mobifone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0969.232.232 Viettel 48,000,000 đ Sim đối Đặt mua
34 0975.859.232 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0983.396.232 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 096.2726.232 Viettel 700,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 08.6232.6232 Viettel 6,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0866666232 Viettel 10,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0989.37.2232 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0967.955.232 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0986.379.232 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0967.332232 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0965.839.232 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0969.659.232 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0985.396.232 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua