Sim đuôi số 232

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0963.189.232 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0963986232 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0393.12.22.32 Viettel 6,860,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0393.82.02.32 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0366.42.92.32 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 03.52.92.52.32 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0359.02.02.32 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0347.856.232 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 037.2322232 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0325.545.232 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0393.818.232 Viettel 2,340,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0963.060.232 Viettel 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0848.656.232 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0848.929.232 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0848.838.232 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0857.252.232 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0842.898.232 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0843.626.232 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0847.262.232 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0888.007.232 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0888.747.232 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0941.585.232 Vinaphone 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0943.010.232 Vinaphone 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0888.277.232 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0915.579.232 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0787.292.232 Mobifone 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0787.282.232 Mobifone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0337.262.232 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0388.74.3232 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0785.32.32.32 Mobifone 35,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0908.72.72.32 Mobifone 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0901.202.232 Mobifone 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0937.252.232 Mobifone 1,850,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0937.666.232 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0937.32.12.32 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0937.11.2232 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0933.07.3232 Mobifone 1,750,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0937.3.01232 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0937.234.232 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0937.2.01232 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0899.77.32.32 Mobifone 1,450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0937.030.232 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0928.00.32.32 Vietnamobile 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0908.32.02.32 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 08.9999.0232 Mobifone 1,250,000 đ Sim gánh Đặt mua