Sim Đuôi Số 23

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0987.812.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0377.789.123 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0332.567.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0962.911.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0985.596.123 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0869.821.323 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0385.97.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0334.75.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0327.33.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0358.63.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0343.79.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0989312023 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0367.79.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0373.26.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0366.37.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0333.27.2023 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0343.61.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 033991.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0383.41.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0971.185.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0981337.123 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0388676.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0337.636.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0358997123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0327233123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0386854123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0388214123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0325.131.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0332.968.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0328286123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0332.393.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0332.126.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0332.565.123 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 034842.0123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 033927.0123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 039842.0123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0975618323 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0985.993323 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0967989523 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0966396523 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0989263523 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0983691223 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0978.579.223 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0868689323 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0963.043.723 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua