Sim Đuôi Số 23

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0978.579.223 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0983691223 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0981337.123 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0971.185.123 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0989263523 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0378312023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0383.41.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 033991.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0343.61.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0333.27.2023 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0366.37.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0373.26.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0985.993323 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0367.79.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0989312023 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0343.79.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0358.63.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0327.33.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0334.75.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0385.97.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0975618323 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0868689323 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0332.565.123 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0332.126.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0332.393.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0328286123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0332.968.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0325.131.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0386854123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0358997123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0337.636.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0388676.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0986351823 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0911.588.223 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0355.234.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0918.050.223 Vinaphone 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0866.399.323 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0398.179.123 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0971.892.623 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0978.636.923 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0387.131.123 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0979.358.523 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0976.14.10.23 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0988.345.223 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0339.398.123 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua