Sim đuôi số 229

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0987325229 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0366.83.9229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0382.33.9229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0911.737.229 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0383.823.229 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0368.33.9229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 098.175.1229 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0977.695.229 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.583.229 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 035.969.9229 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0345.31.2229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0979.155.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0399.868.229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0981.568.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0339.35.9229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0966.326.229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0981.393.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0973.616.229 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 096.138.9229 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0979.091.229 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0379.15.9229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0979.058.229 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0366.98.9229 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0345.567.229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0385.333.229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 036.333.9229 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 033.678.2229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 03.29.39.2229 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0813.338.229 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0363.559.229 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0366.029.229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 03333.04.229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 086.2345.229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0962.616.229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0966.878.229 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0918.983.229 Vinaphone 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0398.123.229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0975.86.2229 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 097.118.9229 Viettel 3,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0985.573.229 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0978.065.229 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0976.89.9229 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0963.85.9229 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0984.340.229 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0981.860.229 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua