Sim đuôi số 228

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0345.866228 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0985.469.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0343.555.228 Viettel 1,050,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0968.599.228 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0356.19.8228 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0963.303.228 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0915.413.228 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0358.779.228 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0333.186.228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03.8889.8228 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 096.1990.228 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0972.390.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0325.838.228 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0985.983.228 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0399.292.228 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0969.179.228 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0965.669.228 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0961.773.228 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 033.595.8228 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0339.65.8228 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 038.9966.228 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 03333.17.228 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 035.898.2228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 032.558.8228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0396.15.8228 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0866.989.228 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 096.335.1228 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0966.395.228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0973.503.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0977.151.228 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.629.228 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 032.86.86.228 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0978.656.228 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0915.193.228 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0988.263.228 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 036.696.2228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 03.5995.2228 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0389.179.228 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0345.08.2228 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0865.800.228 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0976.056.228 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 098.98.17.228 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0978.839.228 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0339.686.228 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0972.379.228 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua