Sim đuôi số 220

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0335533220 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0986.586.220 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0365.898.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0367.64.2220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0385.98.2220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 036.989.0220 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0345.599.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0325.26.02.20 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0888.939.220 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0888.456.220 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 089.61.22220 Mobifone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0936.55.0220 Mobifone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0915.686.220 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 086.567.0220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 03858.02220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0931.220.220 Mobifone 20,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 09.33336.220 Mobifone 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 09.31.20.32.20 Mobifone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0908.224.220 Mobifone 1,450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0798.122220 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0797.622220 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0786.722220 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0786.122220 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0785.822220 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0783.622220 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0901.23.12.20 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0937.06.12.20 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 093.1234.220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0931.227.220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0908.226.220 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0794.822220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0793.422220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0786.522220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0786.422220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0784.822220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0784.322220 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0937.666.220 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0931.223.220 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0784.922220 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 09333.7.2220 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0931.224.220 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0901.69.0220 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0901.68.0220 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0937.60.2220 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0908.89.2220 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua