Sim Đuôi Số 22

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 096.9999.522 Viettel 6,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0353.26.2022 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0387242022 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0344.98.2022 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0869982022 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0989.136.122 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982.339322 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0969.283.622 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 03468.23.222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 034.9833.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0399.71.6222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0395.930.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0386.241.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
14 0385.371.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0385.360.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0386.214.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
17 0375.623.222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 037.292.3222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0367.937.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
20 0369.205.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
21 0369.523.222 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
22 0363.561.222 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
23 0362.85.3222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
24 0337.823.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
25 0369.185.222 Viettel 2,300,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
26 0352.193.222 Viettel 3,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
27 0352.163.222 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
28 0376.595.222 Viettel 2,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
29 0376.355.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
30 0336.755.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
31 0394.737.222 Viettel 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
32 0328.575.222 Viettel 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
33 0399.725.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0369.824.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0397.019.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0393.376.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0336.275.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0397.523.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
39 0384.629.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
40 0372.827.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
41 0327.053.222 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
42 0382.783.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
43 0334.127.222 Viettel 1,500,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
44 0348.027.222 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
45 0353.973.222 Viettel 1,200,000 đ Sim tam hoa Đặt mua