Sim đuôi số 219

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0815.09.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0917236219 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0854.04.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0825.15.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0858.09.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0839921219 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0848.11.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0818.04.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0858.13.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0828.07.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0848.14.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0856291219 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0947.23.02.19 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0918.473.219 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0911.07.02.19 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0848.20.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0857.08.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0839.15.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0826.09.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0816.19.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0814.06.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0835.05.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0814.10.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0819.08.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0817.04.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0814.18.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0817.09.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0814.209.219 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0814.22.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0918.255.219 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 033.59.39.219 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 039.389.02.19 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0365.893.219 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0974.928.219 Viettel 460,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0888.383.219 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0969.733.219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0975.603.219 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0888.7272.19 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0963.7172.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888.139.219 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0377.09.02.19 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888.568.219 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888.599.219 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0984.606.219 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0888.638.219 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua