Sim đuôi số 219

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0337.519.219 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0374.08.12.19 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0396.26.02.19 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0828.2222.19 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0858.2222.19 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0833.2222.19 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0855.2222.19 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0888886219 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0911912219 Vinaphone 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0852222219 Vinaphone 3,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0913912219 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0862071219 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0332969219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0369869219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0392.03.02.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0349.04.12.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0344.02.12.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0368126219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0397551219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0327.10.12.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0325.31.12.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0344.20.02.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0364.29.12.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0375.01.02.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0362385219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0373.23.12.19 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0348.21.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0354270219 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0347.27.02.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0384.20.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0357.20.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0374250219 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0378301219 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0327090219 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0365.07.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0347.06.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0346.08.02.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0395122219 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0394.18.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0357.16.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0862.07.02.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0398.919.219 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0352.17.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0394.17.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0385.17.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua