Sim đuôi số 219

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0838.11.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0941.06.02.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0971.568.219 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0856.02.02.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0828.22.02.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0966.168.219 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0856.09.12.19 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0945.24.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0943.12.02.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0946.27.12.19 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 03333.19.219 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0946.10.02.19 Vinaphone 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0327.06.12.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0948.13.02.19 Vinaphone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0858.22.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0943.27.12.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0858.10.02.19 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 086.567.1219 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0983.778.219 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0965.987.219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0978.569.219 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0969690.219 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0972.74.2219 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0969.974.219 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 09669.8.02.19 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0969.632.219 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0965.166.219 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0981.93.1219 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 08623.3.12.19 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0349.24.02.19 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0961.96.22.19 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0986.812.219 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0962.413.219 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 086.698.1219 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0984.839.219 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0971.76.22.19 Viettel 660,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 097.334.1219 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 09675.6.12.19 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0978.474.219 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0986.178.219 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0987.735.219 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0867.11.12.19 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0969.057.219 Viettel 610,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0981.265.219 Viettel 830,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 097.987.2219 Viettel 720,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua