Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0933.09.02.18 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0937.318.218 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0908.10.02.18 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0937.08.02.18 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0901.26.02.18 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 09.08.09.02.18 Mobifone 2,350,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0908.7222.18 Mobifone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0933.18.82.18 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0937.9292.18 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0901.29.02.18 Mobifone 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 078.3333.218 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0937.18.92.18 Mobifone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0931.298.218 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0901.18.62.18 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0937.09.12.18 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0931.268.218 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0937.6222.18 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0937.268.218 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0931.213.218 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0937.278.218 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 09.0123.02.18 Mobifone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0937.16.02.18 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0937.298.218 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0908.26.02.18 Mobifone 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0937.3232.18 Mobifone 950,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0901.298.218 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0937.918.218 Mobifone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0792.218.218 Mobifone 5,200,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0937.1122.18 Mobifone 1,050,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 07.88888.218 Mobifone 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0921.208.218 Vietnamobile 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0943.26.12.18 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0382.09.02.18 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0972.01.12.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0358.02.02.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0828.30.12.18 Vinaphone 730,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0859.16.12.18 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0334.02.12.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0838.05.02.18 Vinaphone 730,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0963.615.218 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0966.579.218 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0396.08.02.18 Viettel 660,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0942.06.12.18 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0942.23.12.18 Vinaphone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0389.10.02.18 Viettel 770,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua