Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0916.26.1218 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 09185.09218 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0708.666.218 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0337.17.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0328.19.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0397.05.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 092345.2218 Vietnamobile 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0395.20.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0918.528.218 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0379.23.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 09.1379.5218 Vinaphone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0369.24.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0359.24.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0362.30.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0373.26.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0356.27.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0337.24.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0342.25.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0349.19.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0948.19.02.18 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0987.524.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0944772218 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0962.576.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0896999218 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0798208218 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0329.874.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0899777218 Mobifone 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0898989218 Mobifone 5,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0347.797.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 08.9999.7218 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0866.435.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0987.503.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0762218218 Mobifone 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
34 0931.23.02.18 Mobifone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0906.7272.18 Mobifone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0931.238.218 Mobifone 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0937.30.02.18 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0933.18.92.18 Mobifone 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0931.27.02.18 Mobifone 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0933.248.218 Mobifone 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0908.278.218 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0937.7272.18 Mobifone 1,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0785.217.218 Mobifone 2,250,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0908.26.12.18 Mobifone 1,250,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0908.13.02.18 Mobifone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua