Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0398615218 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0971.25.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0396.29.12.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0366289218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0333.08.12.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0352.26.02.18 Viettel 555,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0967.24.12.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0398.17.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0972.086.218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0337.22.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0362.17.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0355.290.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0976.26.12.18 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0386.08.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0357.03.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0327.22.12.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0961856218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0335.04.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0971933218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0973.01.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0349.01.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0986513218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0359.23.12.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0344.21.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0326.281.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0377.07.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0332.04.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0339.24.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0357.10.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0989.573.218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0386090218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0325.15.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0369192218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0329.31.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0379.31.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0967.07.12.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0343.06.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 08.999.222.18 Mobifone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0702.12.12.18 Mobifone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0559218218 Reddi 3,300,000 đ Sim taxi Đặt mua
41 078.6666.218 Mobifone 1,840,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0911.24.12.18 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0919.03.12.18 Vinaphone 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 078.9999.218 Mobifone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 070.8888.218 Mobifone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua