Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0983.695.218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0984.19.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0393.15.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0362.25.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0342.03.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0397.01.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0359155218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0358.21.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0343.03.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0967762218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0373.06.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0377.310.218 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0979875218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 096.345.8218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0965100218 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0966.10.02.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0967.10.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0392.26.12.18 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0978.958.218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0369.24.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0335.08.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0338.10.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0375.03.02.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0398.10.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0344.29.12.18 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0368.20.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0973.04.12.18 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0374.27.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0968.04.12.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0389.12.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0374120218 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0974.24.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0373.06.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0979.24.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0969.179.218 Viettel 850,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0961293218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0961.26.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0349.30.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0367.30.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0967.11.02.18 Viettel 1,435,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0356.15.12.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0326.13.12.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0358.13.12.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0345.25.02.18 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0356.01.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua