Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0373.03.12.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0965859218 Viettel 1,050,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0367.14.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0332.13.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0865.23.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0392327218 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0961659218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0366.24.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0987715218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0389.22.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0376.18.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0353.18.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0328.27.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0394.27.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0372663218 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0366.09.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0967.19.12.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0382.13.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0976.068.218 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0969.08.02.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0384231218 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0373.21.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0329.28.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0972.13.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0357.23.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0385.09.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0967070218 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0338225218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0344.27.12.18 Viettel 599,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0978.0512.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0974.05.12.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0964.26.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0365.01.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0378.07.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0985.903.218 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0967.04.02.18 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0342.19.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0982.26.12.18 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0398.23.12.18 Viettel 730,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0354.10.12.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0396.28.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0369.11.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0862.19.02.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0963.19.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0974.19.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua