Sim đuôi số 218

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0964.066.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0886.07.12.18 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0971.94.1218 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 096.4445.218 Viettel 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0368.898.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0977.455.218 Viettel 910,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0888.009.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0356.203.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0945.14.02.18 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0972.834.218 Viettel 639,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0964.614.218 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0963.460.218 Viettel 639,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0964.676.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0366.855.218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0968.487.218 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0987.684.218 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0888.17.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0975.404.218 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0888.04.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0981.464.218 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0342.16.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0398.20.02.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0345.02.12.18 Viettel 1,350,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0396.02.12.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0332.26.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0366.17.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0384.26.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0966.91.2218 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0968.07.02.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0979.07.02.18 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0987.08.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971.21.02.18 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0339.21.02.18 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0968.01.02.18 Viettel 2,270,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0349091218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0372.24.02.18 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0399.21.02.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0326.25.12.18 Viettel 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0979.09.12.18 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0326.18.02.18 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0347031218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0326588218 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0961.08.02.18 Viettel 1,435,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0971.18.02.18 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0357.14.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua